Trang chủ / Chủ xe cần biết / Quy định mới

Quy định mới

Từ ngày 01/7/2016: Triển khai thực hiện Quy định về ngăn khoang hành lý đối với xe khách

Triển khai thực hiện Quy định về ngăn khoang hành lý đối với xe khách theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ bằng xe ô …

Xem chi tiết...

Từ ngày 01/07/2016: Kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với ôtô tải có trọng tải thiết kế từ 7 đến 10 tấn

Thực hiện lộ trình kiểm tra lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe cơ giới tại Điều 14 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của …

Xem chi tiết...

Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ôtô chở hàng và xe ôtô chở người

Theo Nghị định số: 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về niên hạn sử dụng đối với các loại xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người (sau đây gọi là xe ô tô) …

Xem chi tiết...