Trang chủ / Lệ phí đăng kiểm

Lệ phí đăng kiểm

Phí kiểm tra cần cẩu

MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ KIỂM TRA CẦN CẨU ĐƯỢC TRANG BỊ LẮP TRÊN XE CƠ GIỚI: (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính và Hướng dẫn số 3111/ĐKVN-TC ngày 19/12/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam) 1.1. Phí kiểm tra …

Xem chi tiết...