Kiểm tra nguồn gốc xe

Câu hỏi: Nhờ ac bên đăng kiểm kiểm tra giúp xe 30E 17176 đã chạy taxi chưa và qua mấy đời chủ rồi.xin cảm ơn e đang muốn mua xe này

Trả lời: 30E17176 là xe ô tô con, nhãn hiệu TOYOTA-VIOS sẳn xuất năm 2009 tại Việt Nan.  Xe đăng ký lần đầu vào 28/09/2009 mang biển 56N… chủ phương tiện là công ty… và có đăng ký kiểm định kinh doanh vận tải.

Chào bạn