Trang chủ / Tag Archives: đăng kiểm ô tô

Tag Archives: đăng kiểm ô tô

Kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới

HƯỚNG DẪN Kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới  Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ …

Xem chi tiết...

Phí kiểm tra cần cẩu

MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ KIỂM TRA CẦN CẨU ĐƯỢC TRANG BỊ LẮP TRÊN XE CƠ GIỚI: (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính và Hướng dẫn số 3111/ĐKVN-TC ngày 19/12/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam) 1.1. Phí kiểm tra …

Xem chi tiết...