Trang chủ / Chủ xe cần biết / Từ ngày 01/7/2016: Triển khai thực hiện Quy định về ngăn khoang hành lý đối với xe khách

Từ ngày 01/7/2016: Triển khai thực hiện Quy định về ngăn khoang hành lý đối với xe khách

Triển khai thực hiện Quy định về ngăn khoang hành lý đối với xe khách theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ bằng xe ô tô” và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, (mã số: QCVN 09:2015/BGTVT)”.

Thực hiện Văn bản số 2810/ĐKVN-VAR ngày 22/06/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kiểm tra khoang hành lý đối với xe khách về việc rà soát các điều kiện về an toàn đối với phương tiện vận tải xe khách giường nằm.

Từ ngày 01/07/2016 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới sẽ tiến hành thực hiện việc kiểm tra khoang hành lý đối với xe khách tham gia kiểm định tại các Trung tâm đăng kiểm (không phải là hành lý xách tay), cụ thể như sau:

1. Đối với các xe khách sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sau ngày 01/07/2016, khoang hành lý phải được chia ngăn theo đúng quy định tại điểm 2.19.6, mục 2.19 của QCVN 09:2015/BGTVT. Trung tâm Đăng kiểm sẽ ghi nhận kích thước khoang hành lý lớn nhất (DxRxC) vào hồ sơ kiểm định của phương tiện đúng theo quy định.

2. Đối với các xe khách đã sản xuất lắp ráp, nhập khẩu trước ngày 01/07/2016, nếu các xe khách có khoang hành lý đã chia ngăn, Trung tâm Đăng kiểm sẽ tiến hành kiểm định theo kích thước khoang hành lý đã được ghi trên hồ sơ kiểm định.

Đối với các xe khách có khoang hành lý chưa được chia ngăn, đề nghị Lãnh đạo các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phải thực hiện việc chia ngăn khoang hành lý xe khách theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT: khi đưa xe khách vào tham gia hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch thì khoang chở hành lý của xe phải được chia thành các ngăn theo quy định tại điểm 2.19.6, mục 2.19 của QCVN 09:2015/BGTVT (có trích dẫn tại phụ lục đính kèm). 

   Hình: Chia ngăn khoang hành lý

(Lưu ý: các khoang hành lý phải đúng theo nguyên thủy của nhà sản xuất).

HƯỚNG DẪN NGĂN KHOANG HÀNH LÝ

(Trích điểm 2.19.6, mục 2.19 của QCVN 09:2015/BGTVT)

2.19.6. Khoang chở hành lý (không phải là hành lý xách tay) đối với xe khách (nếu có) phải được bố trí dọc hai bên sườn và/ hoặc phía sau xe, phía dưới sàn xe, có các cửa đóng mở dễ dàng, chống được bụi, nước và có kết cầu vững chắc đảm bảo an toàn khi xe chạy. Các khoang chở hành lý phải được chia thành từng khoang kín với kích thước tối đa mỗi khoang theo chiều dọc không được vượt quá 1500 mm theo chiều dọc xe và 1225 mm theo chiều ngang của xe; Đối với khoang chở hành lý phía sau xe thì kích thước lớn nhất theo bất kỳ hướng nào không được vượt quá 1500 mm. Vách ngăn của từng khoang chở hành lý phải có kết cấu vững chắc đảm bảo ngăn cản được sự dịch chuyển của hành lý khi xe vận hành. Khoang hành lý phải chịu được một khối lượng không nhỏ hơn khối lượng tính theo thể tích khoang chứa hành lý với giá trị khối lượng riêng tính theo thể tích khoang chứa hành lý bằng 100 kg/m3.

Đề nghị các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách cho triển khai các nội dung hướng dẫn nêu trên, góp phần đảm bảo an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông. Rất mong được sự quan tâm hợp tác của các Doanh nghiệp.